Уважаеми колеги,

В програмата на XX -та конференция по клинична хомеопатия са включени презентационни и постерни сесии.

Желаещите да участват в тези сесии могат да подадат резюмета на разработката си (word формат .doc или .docx, до 200 думи) на: conference@bmho.bg

Срок за изпращане на резюметата: 25.3.2022 г.